lørdag 10. april 2010

Åpent tilgjengelig?

Som nevnt i en tidligere bloggpost, skal det brukes åpne dokumentstandarder på offentlige nettsteder fra 1. januar 2010.
Dette betyr at brukere av alle kommunale eller statlige nettsteder kan lese dokumenter uavhengig av hvilken programvare og type datautstyr den enkelte bruker.
Via @jonwesselaas ramlet jeg over bloggen til Forvirra Halvnerd, som i et innlegg skriver om sitt forsøk på å hente data ut fra publisert materiale hos Post- og Teletilsynet.
(...) jeg høyreklikker og lagrer samtlige oppføringer på januar og februar i år for å behandle dette videre, så kommer problemet, arkivet er lagret i Word 2003 HTML, dette medfører at informasjon jeg søker ligger i pluss minus 50 linjer fra treff etter klartekst søk.
Om normen for offentlig tilgjengelig informasjon, er lik dette eksemplet fra Post- og Teletilsynet, har det offentlige feilet i sin egen forskrift om å bruke åpne standarder. Javisst, det er HTML. Men det er ikke validerende HTML! Så langt ifra! Alle som har holdt på med webutvikling i større eller mindre grad, vet at Microsofts Office-programmer ikke er til å stole på når det gjelder åpne standarder.

Når den nye forskriften slår fast at informasjonen skal være tilgjengelig uavhengig av programvare og datautsyr, er det viktig å forstå at selv om man velger fil > lagre som web-side i Word, betyr ikke det at det er ren HTML som kommer ut.

Ikke bare kan uren HTML-kode føre til at nettsiden ser rar og merkelig ut, eller at informasjonen er vanskelig tilgjengelig - som i Forvirra Halvnerd sitt tilfelle. Det kan også føre til at informasjonen blir utilgjengelig for enkelte, eksempelvis blinde og fysisk handicapede som bruker braille leselist eller tekst-til-tale.

Det offentlige bør være en foregangsenhet i å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle. Det bør gjøres så bra at private aktører tar det til etteretning, og følger etter. Her handler det ikke bare om å følge W3C-standardene, men på alle måter gjøre informasjon like tilgjengelig for alle.

Addendum: Etter at @asleo retweeta min tweet om dette blogginnlegget, fant jeg fram til at han har vært med på å oversette Dive Into Accessibility til norsk - Kast deg ut i tilgjengelighet, en gratis e-book om å gjøre nettsteder mer tilgjengelige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar